Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

close

Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč Celkem

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Právní upozornění

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tento internetový obchod spravuje a provozuje Expertchem s.r.o. s cílem prodeje zde vystaveného zboží veřejnosti. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Expertchem s.r.o., však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi, které jsou prezentovány odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah Expertchem s.r.o. nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnu odpovědnost. Budeme se však snažit, aby tato situace nenastala.

Upozornění o ochraně autorských práv

Reprodukce je povolena za podmínky uvedení zdroje.

Ochrana osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje na webu tohoto internetové obchodu budou zpracovávány a uchovávány za účelem plnění předmětu smlouvy a marketingových akcí prodávajícího v souladu s platnými zákony Česke Republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Máte právo být informován, jaké údaje o vás Expertchem s.r.o. eviduje, a jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a to zaslat na adresu sídla Expertchem s.r.o. nebo na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje poskytnuté osobní údaje neposkytnout jiným třetím osobám s vyjímkou situace související s distribucí či platebním stykem za účelem plnění předmětu smlouvy.